CCNA Exploration 1 v4.0

Názov kurzu:

CCNA 1: Základy sieťových technológií (Network Fundamentals)

Obsahová náplň: Použitie sieťových protokolov na opis komunikačných vrstiev v dátových sieťach. Návrh, kalkulácia a použitie sieťových masiek a adries. Budovanie jednoduchých ethernetových sietí pomocou smerovačov a prepínačov. Základná znalosť budovania kabeláže a návrhu siete na prepojenie zariadení. Použitie Cisco CLI príkazov na základnú konfiguráciu smerovačov, resp. prepínačov a na overenie ich správneho chodu. Analýza funkcií protokolov a služieb transportnej a sieťovej vrstvy.
Zoznam kapitol:
 1. Living in a Network-Centric World
 2. Communicationg over the Network
 3. Application Layer Functionality and Protocols
 4. OSI Transport Layer
 5. OSI Network Layer
 6. Addressing the Network - IPv4
 7. Data Link Layer
 8. OSI Physical Layer
 9. Ethernet
 10. Planning an Cabling Networks
 11. Configuring and Testing Your Network
Rozsah štúdia: 5 osemhodinových stretnutí (40 hodín)
Minimum účastníkov: 5
Podmienky absolvovania: Základy sieťových technológií sú prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

Slovenčina
© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.