CCNA Exploration 4 v4.0

Názov kurzu:

CCNA 4: Accessing the WAN (Technológie WAN)

Obsahová náplň: Charakteristika vlastností technológií a podmienok ich efektívnej prevádzky: VoIP a Video over IP. Konfigurácia a overenie funkčnosti služieb DHCP a DNS na smerovačoch. Overenie, monitorovanie a riešenie problémov ohľadom ACL v sieťovom prostredí. Konfigurácia a overenie základnej WAN konektivity prostredníctvom sériového rozhrania, spojenie na báze využívania protokolu PPP. Konfigurácia a overenie PPP konektivity medzi Cisco smerovačmi a medzi Frame Relay a Cisco smerovačmi. Riešenie problémov spojených s implementáciou WAN.
Zoznam kapitol:
  1. Introduction to WANs
  2. PPP
  3. Frame Relay
  4. Network Security
  5. ACLs
  6. Teleworker Services
  7. IP Addressing Services
  8. Network Troubleshooting
Rozsah štúdia: 5 osemhodinových stretnutí (40 hodín)
Minimum účastníkov: 5
Podmienky absolvovania: Absolvovanie kurzov CCNA Exploration 2 a 3 v4.0.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky 640-802 CCNA má študent možnosť získať priemyselný certifikát CCNA.

Slovenčina
© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.