IT Essentials

Názov kurzu:

IT Essentials: PC Hardware and Software

Obsahová náplň: Základná znalosť informačných technológií (IT) a komponentov osobného počítača. Bezpečné používanie nástrojov využívaných pri servise počítačov. Montáž stolného počítača a inštalácia operačného systému. Preventívna údržba a riešenie základných problémov. Základné komponenty notebookov, tlačiarní alebo skenerov, ich inštalácia, konfigurácia, základná údržba, upgrade alebo výmena komponentov a riešenie problémov. Základné komponenty počítačových sietí, technológie, základná údržba a riešenie problémov. Návrh a implementácia základnej počítačovej siete, údržba a riešenie problémov. Základné bezpečnostné hrozby, implementácia bezpečnostných meraní, postupy pri riešení problémov. Komunikačné zručnosti a profesionálne správanie pri práci so zákazníkmi.
Zoznam kapitol:
 1. Introduction to the Personal Computer
 2. Safe Lab Procedures and Tool Use
 3. Computer Assembly Step-by-Step
 4. Basic of Preventive Maintenance and Troubleshooting
 5. Fundamental Operating Systems
 6. Fundamental Laptops and Portable Devices
 7. Fundamental Printers ans Scanners
 8. Fundamental Networks
 9. Fundamental Security
 10. Communication Skills
 11. Advanced Personal Computers
 12. Advanced Operating Systems
 13. Advanced Laptops and Portable Devices
 14. Advanced Printers and Scanners
 15. Advanced Networks
 16. Advanced Security
Rozsah štúdia: 5 osemhodinových stretnutí (40 hodín)
Minimum účastníkov: 5
Podmienky absolvovania: Kurz IT Essentials nevyžaduje absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

Slovenčina
© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.