Misia ITC

Hlavnou úlohou Instructor Training Centra pri KPI FEI TUKE je:

  • Príprava lektorov sieťového akademického programu NetAcad
  • Vývoj kurikula (študijného materiálu) mimo momentálneho rozsahu portfólia NetAcad kurzov
Slovenčina
© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.